Psary - gmina Trzebinia

Świeto Konstytucji 3 Maja

3maja13 maja obchodzimy Święto Konstytucji, które zostało wprowadzone na pamiątkę uchwalenia przez Sejm Wielki Konstytucji 3 Maja w 1791 r. Była to jedna z najważniejszych ustaw w Polsce. Była ona drugą w świecie - po Konstytucji Stanów Zjednoczonych z 1787 r. - spisaną ustawą tego typu. Konstytucję 3 Maja uchwalono w najbardziej sprzyjających dla uchwalenia pierwszych dniach maja, gdyż większość posłów opozycji, sprzeciwiających się konstytucji była jeszcze na urlopie wielkanocnym. Aby nic nie przeszkodziło w uchwaleniu ustawy, zdecydowano złamać obowiązujący w sejmie zwyczaj, który nakazywał wcześniejsze ogłoszenie projektu. Po siedmiogodzinnych obradach, ignorując protesty opozycji, konstytucję przyjął sejm a następnie podpisał król. Autorami Konstytucji 3 Maja byli : król Stanisław August Poniatowski, Ignacy Potocki, Hugo Kołłątaj, któremu przypisuje się ostateczną jej redakcję. W dokumencie zawarto wiele progresywnych wówczas tez, m.in. zrównano mieszczan i szlachtę, zapewniono ochronę chłopom, swobodę wyznania, powołano dwuizbowy parlament i zniesiono liberum veto. Niestety, wprowadzenie tych postanowień w życie nie było już takie łatwe, jak pokazała nasza historia.

Czytaj więcej: Świeto Konstytucji 3 Maja

Święto 1 maja

1 majaŚwięto Pracy, Międzynarodowy Dzień Solidarności Ludzi Pracy, popularnie zwany 1 Maja – międzynarodowe święto klasy robotniczej, obchodzone od 1890 roku corocznie 1 maja. W Polsce Święto Pracy jest świętem państwowym od 1950 roku. Święto wprowadziła w 1889 roku II Międzynarodówka dla upamiętnienia wydarzeń z pierwszych dni maja 1886 roku w Chicago, w Stanach Zjednoczonych podczas strajku będącego częścią ogólnokrajowej kampanii na rzecz wprowadzenia 8-godzinnego dnia pracy.

Czytaj więcej: Święto 1 maja

(Nie) jedyna taka wieś

tomcio1Większość z nas wie, że nasze Psary nie są jedyna miejscowością o takiej nazwie w Polsce.  Dziś na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest 20 wsi, przysiółków i osad noszących nazwę Psary. Oprócz tego istnieje jeszcze dziewięć wsi mających w swej nazwie słowo Psary. Nazwa Psary wywodzi się od ludności hodującej psy dla dworu książęcego. Ową ludność służebną określano mianem canitudores czyli psiarze. Podobnie jak inne wsie służebne (Winiary, Skotniki, Piekary itp.) należą Psary do najstarszych średniowiecznych osad, mających swój początek w wieku XI.

Czytaj więcej: (Nie) jedyna taka wieś

Wielkanocne Życzenia!

wielkanoc1

Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
składamy wiosenne życzenia,
aby w czas tego święta w Waszych sercach,
rodzinach i domach zagościła radość, spokój
i wielka nadzieja odradzającego się życia!

Administratorzy

Dorota Szydłowska i Tomasz Piszczek

157 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

powstanie-styczniowe Powstanie styczniowe – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 w byłym Wielkim Księstwie Litewskim, trwało do jesieni 1864. Zasięgiem objęło tylko zabór rosyjski: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane – Litwę, Białoruś i część Ukrainy.

 

Czytaj więcej: 157 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego