Psary - gmina Trzebinia

Spotkanie informacyjne w sprawie rządowego programu „Czyste Powietrze”

Urząd Miasta Trzebinia zaprasza wszystkich zainteresowanych w dniu 15 października 2018 r. (poniedziałek) o godz. 18.00 do sali kinowej Domu Kultury "Sokół" na spotkanie informacyjne w sprawie rządowego programu „Czyste Powietrze”. Program skierowany jest do osób fizycznych, będących właścicielami domów jednorodzinnych lub osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Program Priorytetowy „Czyste Powietrze” to możliwość uzyskania wsparcia finansowego m.in. na:wymianę starego kotła grzewczego, docieplenie domu,wymianę okien i drzwi, instalację odnawialnych źródeł energii. Program Czyste Powietrze na terenie województwa małopolskiego realizowany jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, tel. (12) 422 94 90, (12) 422 30 46. Więcej informacji na stronie:  

  https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/strona-glowna-programu

Ostra Góra to ukojenie i refleksja o poranku...

ALCHEMIA DRZEWOstra Góra to ukojenie i refleksja o poranku...

Im dalej od tego naszego źródła, tym woda bardziej mętna. Im dalej od Wolności, tym mniej wiary. Nie ma sensu udawać, że nie jesteśmy nadzy. Jesteśmy grzesznymi nędznikami. Lepiej się przyznać do grzechu, niż się kryć. Ważne jest aby na nowo budować swoje życie. Wytyczyć po każdym upadku - cele. Znaleźć właściwy sens i drogę, do wolności.                Robert Rejdych

Czytaj więcej: Ostra Góra to ukojenie i refleksja o poranku...

Mój program wyborczy

0

Pozytywna Energia

Jako przyszły radny pragnę kontynuować aktywne wspieranie obszarów wiejskich takich jak moje sołectwo Psary.  Zamierzam nadal pracować nad:

-  dalszą regulacją geodezyjną i prawną dróg położonych na terenie sołectwa
-  przebudową i remontami dróg znajdujących się w sołectwie
-  dokończeniem kompleksowej wymiany sieci energetycznej na terenie Psar
-  zaplanowaniem i budową ścieżki pieszo- rowerowej łączącej sołectwa Psary i Myślachowice
-  odnawialnymi źródłami energii i wymianą palenisk dla mieszkańców na ekologiczne    finansowane    w         programach gminnych i krajowych
-  dokończeniem regulacji rzeki Psarki na terenie sołectwa
-  podjęciem przez gminę  i z jej środków  trudnego  problemu ścieków sanitarnych .

Pragnę, by Psary rozwijały się nadal jako nowoczesna miejscowość z dobrymi perspektywami dla wszystkich swoich mieszkańców.  
                                                                 
                                          

                                                                                 Z poważaniem

                                                                                 Tomasz Piszczek

(Nie) jedyna taka wieś

tomcio1Większość z nas wie, że nasze Psary nie są jedyna miejscowością o takiej nazwie w Polsce.  Dziś na terenie Rzeczpospolitej Polskiej jest 20 wsi, przysiółków i osad noszących nazwę Psary. Oprócz tego istnieje jeszcze dziewięć wsi mających w swej nazwie słowo Psary. Nazwa Psary wywodzi się od ludności hodującej psy dla dworu książęcego. Ową ludność służebną określano mianem canitudores czyli psiarze. Podobnie jak inne wsie służebne (Winiary, Skotniki, Piekary itp.) należą Psary do najstarszych średniowiecznych osad, mających swój początek w wieku XI.

Czytaj więcej: (Nie) jedyna taka wieś

List do mieszkanców Psar

                                                                                   

                  

                                                                          Szanowni Państwo!
    

     Cztery lata mojej kadencji radnego reprezentującego mieszkańców Psar w Gminie Trzebinia minęły jak z bicza strzelił. W tym czasie wiele udało się  nam wspólnie zdziałać, pozostały jednak w Psarach tematy nierozwiązane, które mam nadzieję przy Państwa pomocy doprowadzić do szczęśliwego końca. W czasie kadencji 2014- 2018 pojawiły się również niespodzianki takie jak bardzo szkodliwa ,,budowa obwodnicy Trzebini wokół Psar”, które jako radny wychwyciłem i nagłośniłem, by ludzie o tym wiedzieli wbrew intencjom poprzednich władz. Dalej zamierzam trzymać rękę na pulsie w tej sprawie. Co udało się w czasie kadencji zrobić – trudno byłoby ująć w tym liście wszystkie sprawy, którymi w tej kadencji w Psarach się zajmowałem. Jedne z największych albo najbardziej widocznych to remonty dróg gminnych i powiatowych, budowa I etapu pobocza dla pieszych przy ulicy Ostra Góra (dokończenie inwestycji po 10 października 2018), oznakowania ulic, montaż barierek ochronnych, budowa przejścia dla pieszych, zagospodarowanie przystanku naprzeciw ośrodka zdrowia, wymiany i montaż lamp ulicznych, zabezpieczenie brzegów Psarki, odnowione tablice turystyczne w rezerwacie Ostra Góra i szlaki pieszo- rowerowe, odnowienie otoczenia ośrodka zdrowia, regulacje geodezyjne na terenie sołectwa, wymiana pieców na ekologiczne, renowacja Łąkawca za własne środki, skuteczne zabiegi o włączenie się gminy w programy dopłat do kolektorów co w tym roku zostaje realizowane, a w następnych min. dzięki rządowemu programowi „Czyste powietrze” przez 10 lat kontynuowane czy likwidacje dzikich wysypisk na naszym terenie.  Do listu dołączam urywki z wydanego we wrześniu 2018 raportu o stanie Gminy Trzebinia za lata 2014- 2017 dotyczące najważniejszych inwestycji w Psarach, które były całkiem pokaźne na tle innych sołectw czy osiedli.

Czytaj więcej: List do mieszkanców Psar