Psary - gmina Trzebinia

Ważne informacje w sprawie projektu budowy drogi krajowej- wciąż je aktualizujemy

droga krajowa2

Ważne informacje w sprawie projektu budowy drogi krajowej, która w promowanym przez burmistrza Adama Adamczyka wariancie pierwszym zaleje i zakorkuje centrum Trzebini tysiącami dodatkowych pojazdów na dobę! Informacje, których próżno szukać na stronie Gminy znajdziecie tylko na naszej stronie! Nasz burmistrz milczy... Dlaczego? Chcesz wiedzieć, gdzie wybudują nową drogę krajową w gminie Trzebinia? To ważne dla przyszłości twojej i twoich dzieci!

Czytaj więcej: Ważne informacje w sprawie projektu budowy drogi krajowej- wciąż je aktualizujemy

Konsultacje projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Psary

Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa Psary będzie wystawiony w ... siedzibie Ochotniczej Strazy pożarnej w Dulowej we wttorek 3 października w godzinach 16.00- 18.00. To bardzo ważne dla naszej wsi spotkanie w którym mozna wnosić min. uwagi do przebiegu nowej drogi dlatego warto być obecnym na tym spotkaniu. Opracowany projekt dokumentu Gmina Trzebinia chcę w pierwszej kolejności zaprezentować mieszkańcom i innym zainteresowanym osobom i podmiotom w ramach II etapu konsultacji społecznych, przed formalnym skierowaniem projektu do zaopiniowania i uzgodnienia przez właściwe organy i instytucje.

Czytaj więcej: Konsultacje projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla sołectwa...

Oświadczenie radnego Tomasza Piszczka

osw

Oświadczenie radnego Tomasza Piszczka

W związku z oskarżeniami kierowanymi od kilku miesięcy pod moim adresem, jakobym dążył do zamknięcia szkoły w Psarach oświadczam, że są to kłamstwa mające na celu zdyskredytowanie mojej osoby jako radnego. Zarówno szkoła jak i boisko szkolne w żaden sposób nie są zagrożone, a tym bardziej przeznaczone do zamknięcia. Do napisania tego oświadczenia skłoniły mnie działania sołtysa A. Okoczuka na ostatnim zebraniu wiejskim w obecności wiceburmistrza J. Okoczuka. Co takiego się tam wydarzyło? Sołtys doprowadził do publicznego przeczytania moich zeznań jako świadka w sądzie (czy ma prawo wglądu do zeznań w toczącej się wciąż sprawie?), w sprawie wniesionej przez mieszkańca ul. Szkolnej przeciwko Gminie Trzebinia. To nie jest pozew przeciwko szkole, nauczycielom i naszym dzieciom! To sołtys, rada sołecka Psar i włodarze Trzebini zlekceważyli słuszne skargi mieszkańca dotyczące niewłaściwego zabezpieczenia i korzystania z boiska przed szkołą.  I nie chodzi tu o zajęcia wychowania fizycznego czy imprezy sportowe dla dzieci i mieszkańców Psar, tylko codzienność. Kto kilkanaście razy dziennie przerzucałby wpadające piłki przez swój płot? Kto pozwoliłby „intruzom” wkraczać ukradkiem na teren swojej posesji w celu odzyskania piłki? Kto słuchałby spokojnie obelg wykrzykiwanych w nocy pod swoim adresem?

Czytaj więcej: Oświadczenie radnego Tomasza Piszczka

Fundusz sołecki na rok 2018

zebranie

Podczas ostatniego zebrania wiejskiego przy frekwencji wynoszącej 26 osób uchwalono fundusz sołecki na rok 2018. Fundusz w wysokości 35 919.30 zł postanowiono przeznaczyć na następujące zadania: projekt muru oporowego przy szkole 10 000, remont piwnicy w domu kultury 3 000, dofinansowanie zakończenia budowy miejsca rekreacyjnego ,,U Stacha” 7 919,30 oraz oznakowanie psarskich ulic tablicami na słupkach 15 000. Pomysł budowy siłowni dla młodzieży nie zyskał akceptacji sołtysa jak i rady sołeckiej oraz uczestników spotkania. Wiceburmistrz Jarosław Okoczuk zadeklarował ze w przyszłorocznym budżecie Gminy znajdzie się na projekt tego zadania suma 3000 złotych.
22 września- początek astronomicznej jesieni

grzyby 004W dniu 22 wrzesnia powitamy astronomiczną jesień. Choć za oknami jesienna pogoda, mamy jeszcze lato. Astronomiczna jesień rozpocznie się 22 września o godzinie 22.01. Podczas gdy pierwszego września Słońce wstało o 5.48 zachodząc o 19.23, to 31 września wschodzi o 6.36 a zachodzi o 18.16. To co wpływa na temperaturę w dzień to wysokość Słońca na horyzontem. A nasza gwiazda jest coraz niżej. O ile z początkiem miesiąca w południe wznosi się 45,9 stopnia ponad horyzont, pod koniec miesiąca juz tylko 34,8 stopnia. Dnie stają się coraz krótsze. Jednak ta pora ma również swoje atuty- przyroda przed zimą funduje nam wspaniały, różnokolorowy spektakl- w lasach mamy też wysyp grzybów. Zimę przywitamy 21 grudnia, zaś wiosna przyjdzie do nas dopiero 20 marca roku 2018..