Psary - gmina Trzebinia

Zima..


sarnyZima w Psarach nie odpuszcza. Poza ludźmi również dla zwierząt jest to bardzo ciężki czas. Na fotografii autorstwa Krzysztofa Cichego wykonanej dziś rano w Psarach widzimy sarny  wygrzebujące pożywienie spod śniegu.

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

Na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie została udostępniona aplikacja, dzięki której mieszkańcy Małopolski w tym Psar mogą  przekazywać informacje o zagrożeniach występujących w danej okolicy. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa to ogólnopolski program, który stanowi platformę wymiany informacji pomiędzy Policją a społeczeństwem.Można tam zgłosić potencjalne zagrożenia.Każdy sygnał  od obywatela dotyczący danego miejsca, które jest zagrożone przestępczością, jest sprawdzany przez policjantów i internauta bardzo szybko jest powiadamiany o sposobie rozwiązania  problemu. Jeśli informacje się potwierdzą, zostaną bardzo szybko wprowadzone na mapy. Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwoli na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w miejscach wskazanych przez mieszkańców regionu. Taki system współpracy ze społeczeństwem jak również z organizacjami poza policyjnymi wpływa znacząco na sposób m.in. dyslokacji służby w Policji, dostosowując zarządzanie patrolami na polskich ulicach do bieżących potrzeb.

Czytaj więcej: Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa

154 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

powstanie-styczniowe Powstanie styczniowe – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 w byłym Wielkim Księstwie Litewskim, trwało do jesieni 1864. Zasięgiem objęło tylko zabór rosyjski: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane – Litwę, Białoruś i część Ukrainy.

 

Czytaj więcej: 154 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Serdeczne życzenia dla babci i dziadka

babcia i dziadek

Kochane babcie i drodzy dziadkowie!

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka życzymy Wam wszystkiego co najlepsze,

dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności, uśmiechu na twarzy, spełnienia marzeń

oraz bardzo dużo cierpliwości do zawsze kochających Was wnuków!


Administratorzy

Dorota Szydłowska i Tomasz Piszczek

Stało się!

2016.1 Wszystko wskazuje na to, że inwestycje na rok 2017 w Psarach będą rekordowe w ich historii! Wszystkie inwestycje ujęte zarówno w budżecie Gminy, jak też dzięki moim zabiegom, w budżecie Turonu przekraczają w roku 2017 sumę 704 tysięcy złotych. Do tego dochodzi jeszcze tzw. fundusz sołecki w wysokości 29 643 złote 40 groszy. Na dzisiejszej sesji Rady Miasta Trzebinia radni głosami 19 za przy jednym wstrzymującym się uchwalili budżet Gminy na rok 2017. Będę pilnował, żeby żadne polityczne zagrywki gdzieś „u góry”, nie zabrały nam tych funduszy na tak bardzo potrzebne i wyczekiwane w naszym sołectwie inwestycje.

Co udało mi się załatwić na najbliższy rok 2017:

- Droga powiatowa ulica Nowowiejska (nowa nakładka asfaltowa i przebudowa etap II ) na sumę 480 tysięcy złotych finansowaną przez Gminę w połowie 240 000 zł. i Powiat Chrzanowski 240 000 zł.

-Droga powiatowa ulica Ostra Góra (zakończenie budowy chodnika) na sumę 70 tysięcy złotych finansowanych przez Gminę sumą 35 000 zł. i Powiat Chrzanowski suma 35 000 zł.

-Projekt wymiany całej sieci energetycznej na nową w Psarach wygrała w przetargu firma Omega Projekt na zlecenie Tauron Dystrybucja w wysokości 154 tysiące złotych. Wymiana sieci energetycznej w Psarach będzie kosztować 1 milion 700 tysięcy i będzie miała realizację może już w 2018 roku. To mój autorski projekt i tym bardziej się z tego cieszę.

Razem te inwestycje opiewają w roku 2017 na sumę siedemset cztery tysiące złotych! To rekord!

Czytaj więcej: Stało się!