Psary - gmina Trzebinia

152 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

powstanie-styczniowe Powstanie styczniowe – polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, ogłoszone manifestem 22 stycznia 1863 wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy, spowodowane narastającym rosyjskim terrorem wobec polskiego biernego oporu. Wybuchło 22 stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 w byłym Wielkim Księstwie Litewskim, trwało do jesieni 1864. Zasięgiem objęło tylko zabór rosyjski: Królestwo Polskie oraz ziemie zabrane – Litwę, Białoruś i część Ukrainy.

 

Czytaj więcej: 152 rocznica wybuchu Powstania Styczniowego

Serdeczne życzenia dla babci i dziadka

babcia i dziadek

Kochane babcie i drodzy dziadkowie!

Z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka życzymy Wam wszystkiego co najlepsze,

dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności, uśmiechu na twarzy, spełnienia marzeń

oraz bardzo dużo cierpliwości do zawsze kochających Was wnuków!


Administratorzy

Herb Psar (artykuł ze starej strony z roku 2010).

Herb to znak rozpoznawczo-bojowy wywodzący się z symboliki heroicznej lub znaków własnościowych. Herby jednostek terytorialnych mają swój początek w herbach miejskich. Herby miejskie zaczęły się kształtować w drugiej połowie XIII wieku, pierwotnie na pieczęciach miejskich. Najstarszymi motywami były podobizny lub atrybuty świętych. Z czasem symbolika ta zwiększyła się. W herbach pojawiła się architektura obronna i miejska, znaki właścicieli miejscowości, a także motywy przemysłowe. Ponieważ Psary są wsią ze średniowiecznymi korzeniami, być może nawet XI-wiecznymi, były warunki ku temu by herb taki zaprojektować. Należałoby także zbadać czy wieś nie posługiwała się jakimś herbem w przeszłości. Miałby on oczywiście pierwszeństwo. Niestety znaku takiego nie udało się jak dotąd ustalić. Przedstawiamy zatem własną propozycję herbu Psar.

Czytaj więcej: Herb Psar (artykuł ze starej strony z roku 2010).

Zebranie w sprawie budowy chodnika na ul. Ostra Góra

spot114 stycznia 2015 r. w Wiejskim Domu Kultury odbyło się spotkanie dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorza Żuradzckiego z mieszkańcami Psar zorganizowane przez radnego Trzebini Tomasza Piszczka i Stowarzyszenie Nasze Psary w sprawie budowy chodnika na ul. Ostra Góra. W spotkaniu wziął udział burmistrz Trzebini Adam Adamczyk i sołtys Psar Anatol Okoczuk. Wcześniej z inicjatywy mieszkańców ul. Ostra Góra zbierane były podpisy pod petycją którą napisała pani Teresa Trębacz. Zebrano ich około 350, następnie przekazano na ręce starosty Janusza Szczęśniaka.

Czytaj więcej: Zebranie w sprawie budowy chodnika na ul. Ostra Góra

Spotkanie w sprawie budowy chodnika przy ulicy Ostra Góra

spotkanie2Serdecznie zapraszamy mieszkańców na spotkanie w sprawie budowy chodnika przy ulicy Ostra Góra w Psarach z dyrektorem Powiatowego Zarzadu Dróg w Chrzanowie Grzegorzem Żuradzkim. Na spotkanie zaproszeni zostali również: Starosta Powiatowy Janusz Śzczęśniak, burmistrz Trzebini Adam Adamczyk oraz sołtys Psar Anatol Okoczuk. Spotkanie odbędzie się 14 stycznia 2015 roku o godzinie 18.00 w Wiejskim Domu Kultury. Organizatorzy: Stowarzyszenie Nasze Psary i radny Tomasz Piszczek. Spotkanie jest odpowiedzią na inicjatywę mieszkańców Psar, którzy zebrali ponad 300 podpisów na petycji w sprawie budowy chodnika i złożyli ją na m.in. ręce Starosty Chrzanowskiego.