Psary - gmina Trzebinia

Psary mają nowe przejście dla pieszych!

przejcie

Artykuł ze strony radnego: www.tomaszpiszczek.blogspot.com

Niezmotoryzowani użytkownicy dróg w naszym sołectwie od 28 czerwca 2017 roku mogą korzystać z pierwszego utworzonego na terenie naszego sołectwa przejścia dla pieszych. Przejście zostało oznakowane pionowymi znakami oraz pasami wymalowanymi na jezdni. Żeby mogło ono powstać musiała zostać zmieniona i zatwierdzona nowa organizacja ruchu przy drogach powiatowych znajdujących się na terenie naszego sołectwa. A to trochę trwało (rok z okładem). Pierwsze psarskie przejście dla pieszych znajduje się przy ulicy Ostra Góra i zapewnia ustawową ochronę dla osób, które zdecydują się po nim przekroczyć ulicę przechodząc na druga stronę jezdni. Cieszę się, że dzięki moim staraniom zwiększył się znacznie poziom bezpieczeństwa pieszych w naszym sołectwie. Równocześnie dziękuję dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg panu Grzegorzowi Żuradzkiemu za terminowe wykonanie tego zobowiązania, o czym rozmawialiśmy podczas wizji lokalnej z udziałem członka zarządu powiatu Andrzejem Jurą. Wraz z mieszkańcami liczę na wykonanie kolejnych wspólnych dla dobra mieszkańców Psar przedsięwzięć na którymi pracujemy.

przejcie 2