Psary - gmina Trzebinia

List do mieszkanców Psar

                                                                                   

                  

                                                                          Szanowni Państwo!
    

     Cztery lata mojej kadencji radnego reprezentującego mieszkańców Psar w Gminie Trzebinia minęły jak z bicza strzelił. W tym czasie wiele udało się  nam wspólnie zdziałać, pozostały jednak w Psarach tematy nierozwiązane, które mam nadzieję przy Państwa pomocy doprowadzić do szczęśliwego końca. W czasie kadencji 2014- 2018 pojawiły się również niespodzianki takie jak bardzo szkodliwa ,,budowa obwodnicy Trzebini wokół Psar”, które jako radny wychwyciłem i nagłośniłem, by ludzie o tym wiedzieli wbrew intencjom poprzednich władz. Dalej zamierzam trzymać rękę na pulsie w tej sprawie. Co udało się w czasie kadencji zrobić – trudno byłoby ująć w tym liście wszystkie sprawy, którymi w tej kadencji w Psarach się zajmowałem. Jedne z największych albo najbardziej widocznych to remonty dróg gminnych i powiatowych, budowa I etapu pobocza dla pieszych przy ulicy Ostra Góra (dokończenie inwestycji po 10 października 2018), oznakowania ulic, montaż barierek ochronnych, budowa przejścia dla pieszych, zagospodarowanie przystanku naprzeciw ośrodka zdrowia, wymiany i montaż lamp ulicznych, zabezpieczenie brzegów Psarki, odnowione tablice turystyczne w rezerwacie Ostra Góra i szlaki pieszo- rowerowe, odnowienie otoczenia ośrodka zdrowia, regulacje geodezyjne na terenie sołectwa, wymiana pieców na ekologiczne, renowacja Łąkawca za własne środki, skuteczne zabiegi o włączenie się gminy w programy dopłat do kolektorów co w tym roku zostaje realizowane, a w następnych min. dzięki rządowemu programowi „Czyste powietrze” przez 10 lat kontynuowane czy likwidacje dzikich wysypisk na naszym terenie.  Do listu dołączam urywki z wydanego we wrześniu 2018 raportu o stanie Gminy Trzebinia za lata 2014- 2017 dotyczące najważniejszych inwestycji w Psarach, które były całkiem pokaźne na tle innych sołectw czy osiedli. W przyszłej kadencji chciałbym dokończyć temat wymiany sieci energetycznej w sołectwie (planowana na 2019). Szczegółowy program wyborczy przedstawię niebawem. Na mojej stronie radnego www.tomaszpiszczek.blogspot.com mogą być Państwo na bieżąco z kampanią wyborczą jak również zapoznać się szczegółowo z tym co udało mi się osiągnąć przez ostatnie cztery lata.  Pewnie, że można zrobić więcej dla Psar i to będę się starał nadal robić.  Dlatego właśnie proszę Państwa o oddanie na mnie swego głosu w wyborach 21 października.  W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości dajmy czynne poparcie demokracji biorąc liczny, świadomy udział w wyborach  samorządowych w dniu 21 października, niezależnie od tego kogo popieramy, a kogo nie.  Wolność wyboru nie jest nam dana na zawsze, powinniśmy ją szczególnie pielęgnować.  Zapraszam więc  Państwa do głosowania!
                                                                                                                   Z poważaniem Tomasz Piszczek

 


Materiał wyborczy KW Prawo i Sprawiedliwość