Psary - gmina Trzebinia

Mój program wyborczy

0

Pozytywna Energia

Jako przyszły radny pragnę kontynuować aktywne wspieranie obszarów wiejskich takich jak moje sołectwo Psary.  Zamierzam nadal pracować nad:

-  dalszą regulacją geodezyjną i prawną dróg położonych na terenie sołectwa
-  przebudową i remontami dróg znajdujących się w sołectwie
-  dokończeniem kompleksowej wymiany sieci energetycznej na terenie Psar
-  zaplanowaniem i budową ścieżki pieszo- rowerowej łączącej sołectwa Psary i Myślachowice
-  odnawialnymi źródłami energii i wymianą palenisk dla mieszkańców na ekologiczne    finansowane    w         programach gminnych i krajowych
-  dokończeniem regulacji rzeki Psarki na terenie sołectwa
-  podjęciem przez gminę  i z jej środków  trudnego  problemu ścieków sanitarnych .

Pragnę, by Psary rozwijały się nadal jako nowoczesna miejscowość z dobrymi perspektywami dla wszystkich swoich mieszkańców.  
                                                                 
                                          

                                                                                 Z poważaniem

                                                                                 Tomasz Piszczek