Psary - gmina Trzebinia

Polskie drogi A. D. 1963

Czy zastanawialiście się, jak wyglądały polskie drogi w latach 60. XX wieku? Czy ktoś je jeszcze pamięta? Według "Przyjaciółki" w 1963 r. uczestnikami ruchu drogowego były: tysiące samochodów i wozów konnych, setki tysięcy rowerzystów i miliony pieszych, w tym pędzących zwierzęta gospodarskie. Trudno się w tym miejscu nie uśmiechnąć biorąc pod uwagę, jak zmieniły się te proporcje w obecnych czasach. W każdym razie liczby te budziły zrozumiały niepokój ówczesnych stróżów prawa. Oto wybrane przepisy "Kodeksu drogowego":

1. Wychodząc na drogę pamiętaj o najważniejszej zasadzie: jeździ się prawą, a chodzi lewą stroną drogi.

2. Nigdy nie zapominaj, że chodzenie po torach kolejowych grozi śmiercią.

3. Wiedz i uprzedź innych, że niszczenie znaków drogowych jest przestępstwem karanym sądownie.

4. Idąc wieczorem drogą specjalnie uważaj! Wprawdzie pojazdy powinny mieć światła ostrzegawcze, ale, niestety, różnie z tym bywa...

5. Na drogach o ruchu międzynarodowym oznaczonych literą E, oraz drogami oznaczonymi numerami dwucyfrowymi, nie wolno pędzić zwierząt.

6. Nie wolno wypuszczać na drogi zwierząt i ptactwa domowego. Wypasanie bydła w rowach przydrożnych jest zabronione.

7. Tylko pod dozorem wolno pędzić zwierzeta drogą o twardej nawierzchni. Jeden poganiacz może pędzić najwyżej 10 sztuk koni lub bydła, bądź 20 sztuk owiec lub trzody    chlewnej.

8. Zabrania się jazdy na rowerze bez trzymania kierownicy. Nie wolno również wozić nikogo na ramie.

Pamiętajmy zatem, że przepisy ruchu drogowego, niezależnie od liczby i rodzaju użytkowników dróg oraz czasów, w których żyją, obowiązują wszystkich, bo wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za bezpieczeństwo na naszych wspaniałych polskich drogach. Współcześni kierowcy i tak mają łatwiej, jak wynika z powyższego artykułu ;)  DSz

Wojciech Młynarski ,,Absolutnie" czołówka filmu ,,Droga"- posłuchaj piosenki