Psary - gmina Trzebinia

Jaskinia Nietoperzowa w Jerzmanowicach

1Długość trasy: 34 km
Czas jazdy: samochód - 40 minut, rower - 1 godzina 40 minut

Jaskinia Nietoperzowa zwana również Jerzmanowicką, Księżą bądź Białą leży w Dolinie Będkowskiej na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej w niewielkim oddaleniu od Psar. Znajduje się tak jak nasza wieś na terenie Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Nazwa jaskini pochodzi od znalezionych w niej bogatych szczątków kopalnych i współcześnie żyjących gatunków nietoperzy. Jaskinia Nietoperzowa usytuowana w grupie skał górnej części Doliny Będkowskiej jest położona 447 m nad poziomem morza. Jaskinia o długości 306 m, jest jedną z największych na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Na uwagę zasługuje wodospad naciekowy w początkowej części jaskini, oraz liczne kotły wirowe na stropie w głębszych jej częściach. Pisana historia jaskini sięga pierwszej połowy XIX wieku. Już w 1841 roku A. Grafowski po jej zwiedzaniu wspomina o wcześniejszym wybieraniu namuliska używanego jako nawóz. Przemysłową eksploatację prowadził z ramienia Górnośląskiego Urzędu Górniczego O. Grube w latach 1872–1879, co w znacznym stopniu zniszczyło pierwotne osady jaskini. Przypadkiem podczas eksploatacji natrafił on na 4000 kłów niedźwiedzi jaskiniowych.nietoperzowa Pierwsze naukowe poszukiwania w Jaskini Nietoperzowej przeprowadził w roku 1871 hrabia Jan Zawisza, właściciel Doliny Ojcowskiej, znajdując liczne zabytki archeologiczne i kości zwierzęce. W czasie gospodarczej eksploatacji namuliska nadzór archeologiczny sprawował F. Romer, który zebrane zabytki przekazał do muzeum wrocławskiego. W roku 1918, gdy pierwszym prywatnym właścicielem był Antoni Ferdek, przewodnik po Ojcowie, badania w pobliżu wejścia jaskini przeprowadził Leon Kozłowski.Systematyczne i metodyczne badania archeologiczne zostały podjęte po II wojnie światowej i przeprowadzone przez Waldemara Chmielewskiego w latach 1956–1963. Z punktu widzenia archeologicznego. Jaskinia Nietoperzowa znana jest przede wszystkim jako stanowisko górnopaleolityczne datowane na 38 000 lat temu, będące obozowiskiem łowców niedźwiedzia jaskiniowego. Łowcy jerzmanowiccy, będący już ludźmi współczesnymi, pozostawili po sobie w jaskini krzemienne groty. W trakcie wykopalisk natrafiono także na fragmenty naczyń glinianych, narzedzia kamienne, krzemienne oraz kościane pozostawione przez grupy łowców, odwiedzające jaskinię w nastepnych epokach- od neolitu do średniowiecza (4500 p.n.e do XIII wieku). nietW jaskini odkryto równiez kości i zęby nastepujących zwierząt niedzwiedzia jaskiniowego, hieny jaskiniowej, lwa jaskiniowego, mamuta, nosorożca włochatego, renifera i innych zwierząt. Przed jaskinia można obejrzeć figury niektórych zwierząt jaskiniowych bądź pospacerować po mini geoparku. Jaskinia dwa razy stanowiła scenografię filmów fabularnych. Po raz pierwszy w 1995 r. kręcono Legendę o św. Mikołaju. 5 listopada 1997 roku Jerzy Hoffman nakręcił w jaskini scenę do filmu Ogniem i mieczem. Dojście do jaskini: Z trasy Olkusz – Kraków schodzimy w miejscu, gdzie znajduje się reklama jaskini. Jest to na wschodnim krańcu wsi Jerzmanowice. Sama jaskinia znajduje się w górnej części Doliny Będkowskiej (około 1 km od drogi krajowej nr 94). Jaskinia jest oświetlona i bezpieczna. Wejście do jaskini ( z przewodnikiem ) po zakupieniu biletów.

Jaskinia Nietoperzowa w filime Jerzego Hoffmana- Obejrzyj

Strona www jaskini :  www.nietoperzowa.ojcow.pl

niet mapa