Psary - gmina Trzebinia

Pszok w Trzebini zaprasza!

pszok

Od soboty 6 kwietnia ponownie został uruchomiony Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Piłsudskiego w Trzebini (na terenie dawnego składowiska odpadów). Punkt jest czynny w każdą sobotę w godzinach od 07:00 do 15:00.Przypominamy, że do PSZOK można dostarczać m.in. odpady remontowo-budowlane, odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektroniczny i elektryczny, baterie, zużyte opony czy tekstylia. Z PSZOK mogą korzystać zarówno mieszkańcy prywatnych posesji jak i bloków. Jednocześnie informujemy, że w dalszym ciągu funkcjonują PSZOK-i w Balinie i w Libiążu, do których wszyscy mieszkańcy mogą dostarczać odpady.