Psary - gmina Trzebinia

Co można oddać do PSZOKA?

pszok2Prosimy o zapoznanie się  z nową ulotką  Związku Międzygminnego ,,Gospodarka Komunalna"#ToDoPSZOK. Dzięki niej nie będziecie mieć już żadnych wątpliwości, jakie odpady powinny trafiać do Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Zapiszcie zdjęcia dołączone do tego wpisu lub pobierzcie je ze strony internetowej Związku. http://zmgk.chrzanow.pl/aktualnosci/kampania-pszok

Poniżej wyszczególniono odpady które można oddać do trzebińskiego Pszoka. Związek Międzygminny ,,Gospodarka Komunalna" na FB.

pszok1