Psary - gmina Trzebinia

Stop wypalaniu traw!

wypalanie trawBardzo prosimy o zapoznanie się z komunikatem Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Chrzanowie w sprawie wypalania traw i zarośli, które jest prawnie zabronione, w dodatku jest to jeden z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Wbrew pozorom, wypalanie nie daje żadnych korzyści, a wręcz przeciwnie - przynosi jedynie szkody dla przyrody, jak i samego człowieka. Utrzymywanie w czystości środowiska, w którym żyjemy, to nasz obowiązek. I tak być powinno nawet bez specjalnych zarządzeń. Niestety, dla wielu nierozważnych i bezmyślnych osób sprzymierzeńcem w wiosennych porządkach stał się ogień. Mimo wielu zagrożeń utrzymuje się moda na bezmyślne podpalanie wszystkiego, co porośnięte jest usychającą trawą w różnych jej siedliskach: na łąkach, w przydrożnych rowach, wypalanie zarośli, trzcinowisk na wysychających stawach, torfowiskach, uschniętych chwastów i resztek słomy pozostawionej na polach po zeszłorocznych zbiorach.

Negatywne skutki wypalania traw:

-    podczas pożarów mogą zginąć ludzie,

-    zatruwanie atmosfery,

-    wypalanie traw może utrudniać poruszanie się po drogach – zadymienie,

-    dobrze widoczny ogień, powoduje lęk i stres u osób - zwłaszcza starszych,

-    bezmyślne uśmiercanie roślin i zwierząt,

-    każdy pożar, a co za tym idzie - każda interwencja sporo kosztuje,

Należy pamiętać, że zgodnie z ustawą z dnia 28 września 1991 r.  o lasach mówi, że "w lasach oraz na terenach śródleśnych, jak również w odległości do 100 m od granicy lasu, zabrania się działań i czynności mogących wywołać niebezpieczeństwo, a w szczególności:

-    rozniecenia poza miejscami wyznaczonymi do tego celu przez właściciela lasu lub nadleśniczego,

-    korzystania z otwartego płomienia,

-    wypalania wierzchniej warstwy gleby i pozostałości roślinnych.

Przestrzegamy przed zagrożeniami wynikającymi z wypalania roślinności. Apelujemy o rozsądek! Zanim podpalisz, zastanów się czy przez bezmyślność nie narazisz życia swojego i innych. Jeśli zauważysz pożar zaalarmuj straż pożarną – 998 lub 112.