Psary - gmina Trzebinia

II odczyty młodych naukowców w trzebińskiej MBP

W Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini 21 lutego 2013 o godz. 16.30 odbyły się II Odczyty Młodych Naukowców, pod Honorowym Patronatem : Pani Róży Marii Gräfin von Thun und Hohenstein - Posłanki do Parlamentu Europejskiego; Pana Marka Sowy - Marszałka Województwa Małopolskiego i Pana Adama Potockiego - Starosty Powiatu Chrzanowskiego. W tegorocznej uroczystej prezentacji najlepszych prac dyplomowych studentów Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci swoje prace przedstawili:

* Dominika Jankowska (lat 12) pt. Historia zakonu krzyżackiego na ziemiach
polskich.
*Marcel Jazgar lat 10 pt. Jak działa silnik hybrydowy?
*Jakub Kochański (lat 11) pt. Nasze trzmiele.
*Jan Szala (lat12) pt. Kot domowy ? jego historia, życie i zwyczaje.
Amelia Bolisęga (lat 10) pt. Historia zabawy i zabawek, ze szczególnym
uwzględnieniem historii lalki.


Prace dyplomowe  młodych studentów, ocenione przez Radę Naukową Małopolskiego Uniwersytetu dla Dzieci, zostały uroczyście przekazane do zbiorów Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Adama Asnyka w Trzebini. Młodzi naukowcy otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki od organizatorów. Nie zbrakło też pamiątkowych zdjęć z przybyłymi Gośćmi Honorowymi. Do wspólnego zdjęcia stanęła Pani Maria Siuda Wicestarosta Powiatu Chrzanowskiego, Pan Adrian Gaj asystent Marszałka Województwa Małopolskiego, Pan Jerzy Brzózka Wiceprzewodniczący Rady Miasta Trzebini, Pani Marta Sikora Dyrektor MBP oraz Państwo Jolanta i Krzysztof Różowscy z  Zarządu Fundacji Małopolski Uniwersytet dla Dzieci.

Tagi: Psary, Trzebinia, Domek Cioci, Stowarzyszenie Nasze Psary, Tomasz Piszczek