Psary - gmina Trzebinia

X jubileuszowy rajd rowerowy Kraków Trzebinia

Zapraszamy na jubileuszową edycję rajdu rowerowego Kraków- Trzebinia która odbędzie się w sobotę 11 maja 2013 roku. Dobra zabawa i oczywiście cenne nagrody czekają na uczestników tej największej imprezy rekreacyjnej promującej gminę Trzebinia.

X Jubileuszowy Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków 

Regulamin

Pobierz regulamin [PDF]

Pobierz mapkę trasy [PDF]

 

Honorowy patronat:

Przewodniczący Rady Miasta Krakowa – Bogusław Kośmider

Przewodniczący Rady Miasta Trzebini – Zdzisław Ścigaj

I. Cel imprezy:

Celem imprezy jest upowszechnianie turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku, zapoznanie z walorami krajobrazowymi i historycznymi Krakowa i Gminy Trzebinia, ze szczególnym uwzględnieniem Puszczy Dulowskiej i Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej.

II. Organizator rajdu:

Urząd Miasta w Trzebini

Współorganizatorzy:

Starostwo Powiatowe w Chrzanowie

Związek Harcerstwa Polskiego Komenda Hufca w Trzebini

Trzebińskie Centrum Kultury w Trzebini

Sołtys i Rada Sołecka w Młoszowej

Polskie Towarzystwo Turystyczno Krajoznawcze Oddział Krakowski

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie

Chrzanowskie Centrum  Rowerowe „Autobike”, Chrzanów, Kadłubek 24, www.autobike.com.pl

Komenda Powiatowa Policji w Chrzanowie

Stowarzyszenie Chrzanowskich Cyklistów

III. Komitet organizacyjny:

Mariola Rejdych - Naczelnik Wydziału Sportu, Turystyki i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Trzebini

Paweł Rejdych - Komandor rajdu

Irena Piątek - Komendant ZHP w Trzebini

Jacek Woch - Komendant MGOSP

Ewa Jędrysik - Z-ca Dyrektora TCK w Trzebini

IV. Termin i miejsce rajdu:

Rozpoczęcie rajdu:

Rozpoczęcie rajdu: w dniu 11 maja 2013 r., Kraków-Błonia (Cichy Kącik) - w odległości 20 m od lądowiska helikopterów, godz. 11.15

Przewidywany przyjazd uczestników rajdu do Młoszowej,  ok. godz. 14.15~14.30

(UWAGA: meta rajdu na placu przy wyjeździe ze ścieżki rowerowej w Puszczy Dulowskiej, ul. Szembeka)

Zakończenie rajdu: Młoszowa - Zespół Pałacowo- Parkowy

od godz. 13.00 program artystyczny

godz. 15.00 wręczenie nagród i upominków,

 

V. Trasa rajdu:

Trasa dł. ok.50 km: Kraków - Trzebinia

- rozpoczęcie rajdu - ul. Mydlnicka, ul. Zarudawie, most na Rudawie, ul. Jesionowa, ul. Królowej Jadwigi, ul. Junacka,  rondo Chełm, ul. Chełmska, ul. Za Skłonem, ul. Zakamycze, zjazd na polną drogę (zielony szlak rowerowy Greenway), Kryspinów (cały czas zielony szlak rowerowy Greenway, przez Budzyń, Cholerzyn, Mników (z możliwością przejazdu przez rezerwat Doliny Mnikowskiej), Czułów, Baczyn, Leśniczówka Kopce (pod autostradą) dalej zielonym szlakiem Greenway (Krakowska Droga), Rudno, Leśniczówka Za Białką (Czerna), powrót na szlak niebieski, szlakiem niebieskim i zielonym - Linią Średnią - do szlaku czarnego, szlakiem czarnym do Młoszowej - wyjazd ze ścieżki rowerowej  przy ul. Szembeka (meta rajdu rowerowego).

VI. Zasady uczestnictwa:

W otwartym rekreacyjnym rajdzie rowerowym mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający sprawny rower.

Dzieci do lat 10 mogą brać udział w imprezie jedynie pod opieką rodzica lub innej osoby ponoszącej  odpowiedzialność za dziecko.

Każdy uczestnik rajdu w wieku od 10 do 18 lat  musi posiadać kartę rowerową oraz pisemną zgodę rodzica lub opiekuna prawnego (wzór do pobrania).

Organizator rajdu nie zapewnia opieki nad niepełnoletnimi uczestnikami rajdu.

Wszystkich uczestników rajdu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz poleceń Organizatorów i służb porządkowych

W trakcie rajdu uczestników obowiązuje kulturalne, sportowe zachowanie oraz nie zaśmiecanie trasy rajdu i dbanie o środowisko naturalne.

Uczestnicy rajdu powinni zabrać ze sobą na trasę rajdu napoje.

W przypadku wycofania się z rajdu uczestnik powiadamia Organizatora.

Zaleca się używanie podczas rajdu kasku ochronnego.

W przypadku rowerów wieloosobowych, osoba kierująca musi mieć ukończone 17 lat i stosowne uprawnienia.

Uczestnicy rajdu otrzymują numer startowy.

VII. Zgłoszenia:

Urząd Miasta w Trzebini - Referat Sportu, Turystyki i Rekreacji przyjmuje zgłoszenia wszystkich chętnych do skorzystania z transportu do Krakowa. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 7 maja 2013 r., ul. Narutowicza 10, tel. 32 7-111-058, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. "> Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

Zgłoszenia i zapisy przyjmowane również będą w dniu rajdu, tj. 11 maja 2013 r. w Krakowie - Błonia (Cichy Kącik) - w odległości 20 m od lądowiska helikopterów, w godz. od 9.00 do 10.30.

Odprawa techniczna: Kraków-Błonia (Cichy Kącik) - w odległości 20 m od lądowiska helikopterów

VIII. Ogólne zasady:

1) Rajd rowerowy będzie przeprowadzony w warunkach normalnego ruchu drogowego.

2) Przed startem każdy uczestnik otrzyma numer startowy, regulamin potwierdzony własnoręcznym podpisem wraz z mapką trasy rajdu, smycz, button.

3) Uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania ogólnych zasad bezpieczeństwa.

4) Trasę należy pokonywać w określonym limicie czasowym, tj. do godz.14.30.

5) Wszystkie samochody biorące udział w rajdzie będą oznakowane napisami „X Jubileuszowy  Rekreacyjny Rajd Rowerowy Kraków-Trzebinia - promocja lokalnych walorów Gminy Trzebinia”

6) Organizatorzy nie zapewniają wymiany części zapasowych podczas trwania rajdu.

7) Uczestnicy wyrażają zgodę na publikowanie własnych wizerunków, tj. zdjęć wykonanych podczas rajdu.

IX. Przewidywany harmonogram rajdu:

8.00 - 9.00 zgłoszenia uczestników w Trzebini – plac przy ul. Ochronkowej

9.00 - 10.30 zgłoszenia  uczestników - Kraków-Błonia (Cichy Kącik) - w odległości 20 m od lądowiska helikopterów

11.00 - 11.10  odprawa techniczna (na miejscu przyjmowania zgłoszeń uczestników)

11.15 - rozpoczęcie rajdu Kraków (ul. Mydlnicka)

14.15 ~ 14.30  przewidywany przyjazd uczestników rajdu - Młoszowa, wyjazd ze ścieżki rowerowej przy ul. Szembeka - meta rajdu rowerowego

15.00 zakończenie rajdu (wręczenie nagród i upominków) - Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej

16.00 - odwóz uczestników z Młoszowej (parking przy ul. Florkiewicza ) do Krakowa (Cichy Kącik)

 

X. Świadczenia organizatorów:

-  Zapewnienie ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków,

-  Zapewnienie  opieki medycznej i ratowniczej,

-  Dostarczenie informacji o trasie rajdu,

- Zapewnienie dowozu i odwozu wszystkim chętnym uczestnikom rajdu oraz transport rowerów na trasie: Trzebinia - Kraków o godz. 8.00 (zbiórka na placu przy ul. Ochronkowej), Młoszowa - Kraków (Cichy Kącik) o godz. 16.00 (zbiórka na parkingu w Młoszowej przy ul. Florkiewicza)

- Zapewnienie  bezpłatnego gorącego posiłku oraz wody mineralnej w Młoszowej w Zespole Pałacowo-Parkowym po zakończeniu rajdu.

- Dodatkową atrakcją dla uczestników rajdu będzie możliwość znakowania rowerów. Znakowanie jest bezpłatne i odbędzie się w godz. 12.00-15.00 na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego w Młoszowej. Należy mieć przy sobie rachunek zakupu i kartę gwarancyjną z numerem seryjnym roweru. Jeśli właściciel jest niepełnoletni, powinien dodatkowo wziąć ze sobą legitymację szkolną i przyjść z opiekunem.

 

XI. Nagrody:

Nagrody główne, tj. rowery zostaną rozlosowane spośród wszystkich uczestników, którzy czynnie wezmą udział w rajdzie i będą obecne podczas losowania nagród.

Ponadto zostaną ufundowane:

- nagroda dla najstarszego uczestnika rajdu

- nagroda dla najmłodszego uczestnika rajdu

Dodatkową atrakcją tegorocznego rajdu będzie nagrodzenie najliczniejszego zespołu biorącego udział w rajdzie.

„Odblaskowy dzieciak” - rowerzyści do lat 12, którzy będą najlepiej oznakowani, otrzymają nagrodę niespodziankę.

XII. Postanowienia końcowe:

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian niektórych zapisów w regulaminie.

Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez opieki.

 

XIII. Imprezy towarzyszące:

Zespół Pałacowo-Parkowy w Młoszowej

13.00 - występ Miejskiej Orkiestry Dętej w Trzebini

13.30 - 15.00 - występ zespołu muzycznego „Żuki”

 

XIV. Numery kontaktowe

Komandor rajdu - Pan Paweł Rejdych - 607-254-647

Z-ca komandora rajdu - Pani Mariola Rejdych - 608-193-380

Opieka medyczna - Pani Klaudia Małysiak-Ligęza - 604-198-433

Komendant MGOSP - Pan Jacek Woch - 608-359-063

Kierownik trasy rajdu - Pan Krzysztof Łukasik - 601-962-233

Służba Maltańska - Pan Stanisław Paluch - 723-117-117

Wóz techniczny - Pan Zbigniew Grabowski - 604-485-666

Projekt współfinansowany ze środków

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER, działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju z zakresu małych projektów
Opracowanie: Urząd Miasta w Trzebini, Wydział Inicjatyw Gospodarczych i Promocji
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca PROW na lata 2007-2013: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Zobacz informację o wcześniejszych edycjach Rajdu