Psary - gmina Trzebinia

O nas

Serdecznie witamy na stronie naszej wsi. Niektórzy nazywają Psary małą perłą ziemi chrzanowskiej. Miejscowość, o prawie tysiącletniej tradycji, otoczona jest licznymi lasami, z bliskością wód i czystym powietrzem, którego klimat przypomina Rabkę.

slajd1

Znajdujemy się na granicy Śląska i Małopolski, blisko wielu atrakcji przyrodniczych i kulturalnych. Teraz trochę faktów...

14psary

Miejscowość leży na Wyżynie Śląsko-Krakowskiej, w północnej części powiatu chrzanowskiego. Wieś zwyczajowo podzielona jest na: Starą Wieś, Nową Wieś, Zamłynie i Ostrą Górę. Na naszym terenie zlokalizowane są trzy ujęcia wody pitnej, które potem łączą się w potok zwany Psarką. Psarka to tak naprawdę żródła rzeki Rudawy, która wpada do Wisły w Krakowie. Na terenie wsi znajdują się liczne atrakcje przyrodniczo-krajobrazowe, w tym jedyny na terenie gminy rezerwat Ostra Góra z tajemniczymi ruinami Owczarni.

15psary

Psary w Wikipedii

Psary w serwisie Naukowy.pl

Psary w serwisie Polskawliczbach.pl

Psary na zdjęciach z drona. Fot. Robert Wall


16psary

IMG 2813

 

Herb Psar

Herb to znak rozpoznawczo-bojowy wywodzący się z symboliki heroicznej lub znaków własnościowych. Herby jednostek terytorialnych mają swój początek w herbach miejskich. Herby miejskie zaczęły się kształtować w drugiej połowie XIII wieku, pierwotnie na pieczęciach miejskich. Najstarszymi motywami były podobizny lub atrybuty świętych. Z czasem symbolika ta zwiększyła się. W herbach pojawiła się architektura obronna i miejska, znaki właścicieli miejscowości, a także motywy przemysłowe. Ponieważ Psary są wsią ze średniowiecznymi korzeniami, być może nawet XI-wiecznymi, były warunki ku temu by herb taki zaprojektować. Należałoby także zbadać czy wieś nie posługiwała się jakimś herbem w przeszłości. Miałby on oczywiście pierwszeństwo. Niestety znaku takiego nie udało się jak dotąd ustalić. Przedstawiamy zatem własną propozycję herbu Psar.

Herb przedstawia tarczę trójdzielną w pas, podstawę w słup. W głowicy w polu czerwonym biały pies. W polu prawym błękitnym godło Pilawa. W polu lewym błękitnym czarno-złote górnicze młotki.Dlaczego taki herb? Biały pies na czerwonym tle nawiązuje do barw ziemi krakowskiej i nazwy wsi. Pilawa nawiązuje do herbu ostatnich prywatnych właścicieli wsi, to jest rodziny Potockich. Czarno-złote górnicze młotki nawiązują do barw gminy Trzebinia i górniczych tradycji wsi.Czy Psary potrzebują herbu? Niech za odpowiedź posłuży tekst Jarosława Malesińskiego o herbie dla sołectwa Mieczewo: W dobie coraz częstszego posługiwania się skrótami i ikonami wydaje się to koniecznością. Od zwykłego papieru listowego po element identyfikujący i jednoczący wspólnotę mieszkańców, od prozaicznej naklejki na samochód po kartkę pocztową (…) jakiś prosty znak jest niezbędny. [*] Czy Psary mogą mieć herb? W przypadku jednostek administracyjnych kwestię tę regulują odpowiednie przepisy, ale nie dotyczą one sołectw. Polskie prawo nie zabrania powstawania i użytkowania herbów wsi. (PM)