Psary - gmina Trzebinia

Stopnie wodne w Łąkawcu

gal5

Łąkawiec, w źródłach pisanych występujący również pod nazwą Łękawiec, swą nazwę zawdzięcza znajdującej się niegdyś w tej okolicy łące, będącej miejscem wypasu zwierząt. Jeszcze w latach 70. XX wieku najbliższy teren był w znacznej mierze pokryty piaskiem. Świadczyć to może o wcześniejszej eksploatacji górniczej tego obszaru. Potwierdzają to zapisy w księgach sądu ziemskiego powiatu krakowskiego, gdzie pod rokiem 1464 wspomniane są kopalnie ołowiu w Psarach. Łąkawiec w Psarach jest miejscem niezwykłym z powodu jedynego na terenie Małopolski nagromadzenia kamiennych tam, które podziwiać można w lesie. Prawdopodobnie w XIX stuleciu z inicjatywy hrabiów Potockich powstały kamienne stopnie wodne, mające zabezpieczyć wieś przed powodziami. Tamy te miały spowolnić wzbieranie wody spływającej gwałtownie po stromych zboczach wzgórz. Do dziś zachowało się osiem stopni. Woda płynęła przez nie do, mniej więcej, lat 60. XX w. Niebezpieczeństwo powodzi zniknęło wraz z obniżeniem się poziomu wód gruntowych na skutek wydobycia węgla przez KWK „Siersza” i dzisiaj pozostało tylko małe źródełko na poziomie ostatniej kaskady. To małe źródło daje swój początek rzeczce Psarce, która dalej jako Dulówka, a potem Rudawa zaopatruje w wodę południową część Krakowa.

Czytaj więcej...

Projekt zagospodarowania Łąkawca

ka2Przyszła wiosna. Słońce wypędza nas z domu, zaprasza na pierwsze wiosenne spacery po najbliższej okolicy. Rozglądamy się za miejscem, gdzie można miło spędzić czas z rodziną lub znajomymi, które będzie też atrakcyjne dla naszych dzieci. I co widzimy dokoła? Miejsce biwakowe "U Stacha"straszy stołami obitymi paskudną ceratą i stertami śmieci. Na szczęście w tym roku zaopiekują się nim psarscy strażacy, będzie świetne na małe, kameralne imprezy. Boisko na Rudach dawno zapomniało, kiedy rozegrano na nim ostatni (i chyba jedyny w roku) mecz. Nadaje się na duże imprezy, zawody sportowe, ale już ogniska nie można tam rozpalić. Plac przy WDK ma tylko jeden atut: dostęp do mediów, poza tym brzydki i szary. Wreszcie mamy Łąkawiec, pięknie położony i trochę zapomniany, gdzie kiedyś dzieci z całej wsi bawiły się w piasku, urządzały konkurs skoków i moczyły nogi w zimnej rzeczce. I właśnie z tym miejscem, o ogromnym potencjale rekreacyjnym, Stowarzyszenie Nasze Psary wiąże wielkie plany.

Czytaj więcej...

Porządkowanie Łąkawca

straz6Realizację projektu zagospodarowania Łąkawca możemy uznać za rozpoczętą. Dzięki porozumieniu Stowarzyszenia Nasze Psary, Ochotniczej Straży Pożarnej, sołtysa Psar oraz Urzędu Miasta Trzebini reprezentowanego przez pana M. Fiszera rozpoczęły się wielkie porządki w Łąkawcu. Odwiedził nas nawet burmistrz, pan S. Szczurek i uznał, że jest to bardzo malownicze miejsce. Każdy, kto widział jak się dzisiaj zmieniło, na pewno jest pod wrażeniem ogromu i tempa pracy. A może ktoś chce się jeszcze przyłączyć? Serdecznie zapraszamy!

Czytaj więcej...

Zagospodarowanie Łąkawca coraz bliżej

spotkanie7 lutego Stowarzyszenie Nasze Psary gościło w Domku Cioci burmistrza Trzebini Stanisława Szczurka, a także pana Mariana Fiszera. Było to spotkanie robocze dotyczące projektu zagospodarowania Łąkawca. Projekt ten przewiduje pozyskanie przez gminę środków finansowych w Lokalnej Grupie Działania w ramach tzw."Małych Projektów". Już wkrótce Łąkawiec stanie się bardzo atrakcyjnym miejscem rekreacyjnym w Psarach, gdzie wszyscy mieszkańcy będą mogli spędzać wolny czas, gdzie nasze Stowarzyszenie będzie ogranizować imprezy plenerowe. Do projektu, którego inicjatorem i pomysłodawcą było Stowarzyszenie Nasze Psary, włączy się również Ochotnicza Straż Pożarna i psarski oddział Trzebińskiego Koła Pszczelarzy.  (D.Sz.)

Czytaj więcej...

Łąkawiec w 2014 roku!

Projekt ŁąkawcaZ wielką satysfakcją informujemy mieszkańców Psar, że złożony przez gminę Trzebinia projekt Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw "Łąkawiec" w Psarach został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie "Odnowy i rozwoju wsi". Projekt uzyskał 22 punkty i otrzymał dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania "Parterstwo na Jurze". Celem projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców, a w szczególności rozwój różnorodnych form turystyki i rekreacji. W projekcie wykorzystane są lokalne zasoby: walory środowiska naturalnego, jego malowniczość, bliskość boisk i placu zabaw, źródło  z czystą wodą oraz lokalną historię ze względu na XIX wieczne tamy Potockich. Projekt przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców i przybywających turystów, gdyż Łąkawiec stanie się atrakcyjnym miejscem rekreacyjnym, gdzie będą także organizowane imprezy plenerowe Stowarzyszenia Nasze Psary, Ochotniczej Straży Pożarnej i psarskiego oddziału Trzebińskiego Koła Pszczelarzy.

Czytaj więcej...