Psary - gmina Trzebinia

Stopnie wodne w Łąkawcu

gal5

Łąkawiec, w źródłach pisanych występujący również pod nazwą Łękawiec, swą nazwę zawdzięcza znajdującej się niegdyś w tej okolicy łące, będącej miejscem wypasu zwierząt. Jeszcze w latach 70. XX wieku najbliższy teren był w znacznej mierze pokryty piaskiem. Świadczyć to może o wcześniejszej eksploatacji górniczej tego obszaru. Potwierdzają to zapisy w księgach sądu ziemskiego powiatu krakowskiego, gdzie pod rokiem 1464 wspomniane są kopalnie ołowiu w Psarach. Łąkawiec w Psarach jest miejscem niezwykłym z powodu jedynego na terenie Małopolski nagromadzenia kamiennych tam, które podziwiać można w lesie. Prawdopodobnie w XIX stuleciu z inicjatywy hrabiów Potockich powstały kamienne stopnie wodne, mające zabezpieczyć wieś przed powodziami. Tamy te miały spowolnić wzbieranie wody spływającej gwałtownie po stromych zboczach wzgórz. Do dziś zachowało się osiem stopni. Woda płynęła przez nie do, mniej więcej, lat 60. XX w. Niebezpieczeństwo powodzi zniknęło wraz z obniżeniem się poziomu wód gruntowych na skutek wydobycia węgla przez KWK „Siersza” i dzisiaj pozostało tylko małe źródełko na poziomie ostatniej kaskady. To małe źródło daje swój początek rzeczce Psarce, która dalej jako Dulówka, a potem Rudawa zaopatruje w wodę południową część Krakowa. Łąkawiec jest ostoją licznych gatunków zwierząt i roślin. Ze ssaków spotkać tu można sarny, dziki, lisy, jeże oraz polujące wieczorami na owady nietoperze. Ptaków zaobserwowano ponad dwadzieścia gatunków, wśród nich przeważają wróblowate, ale okazyjnie można dojrzeć dwa gatunki sowy. Płazy reprezentują liczne żaby i beznogie padalce. Z gadów natknąć się można na bardzo pożytecznego zaskrońca i żmiję zygzakowatą, a przede wszystkim jaszczurki wylegujące się w słońcu. Jednak o pięknie tego zakątka decyduje usytuowanie tam zagubionych pośród sosnowego lasu pełnego ciepłolubnych roślin.

Pierwszy artykuł o zagospodarowaniu Łąkawca 2011 rok.

Wyjątkową atrakcją naszej wsi mogłyby być stopnie wodne w Łąkawcu. Piszę, że mogłyby, ponieważ w chwili obecnej jest to teren zaniedbany, zaśmiecony i zarośnięty chwastami. Prawdopodobnie pochodzą one z końca XIX w. i wybudowane były przez Potockich. Woda płynęła nimi do, mniej więcej, lat 60. XX w. Potem, na skutek wydobycia węgla przez KWK Siersza, poziom wody się obniżył i dzisiaj pozostało tylko małe żródełko na poziomie ostatniej kaskady. Ambitnym celem Stowrzyszenia Nasze Psary jest uporządkowanie wszystkich stopni i utworzenie tam trasy spacerowej i miejsca rekreacji dla mieszkańców Psar.

008Prosimy Was o pomoc, może pamiętacie historię ich powstania, macie stare zdjęcia, macie pomysły na zagospodarowanie terenu Łąkawca. Pamiętam, że kiedyś było to ulubione miejsce spotkań dzieciaków z całej wsi, bawiliśmy się w piasku, kąpaliśmy się w zimnej, ale krystalicznie czystej wodzie...Teraz dodatkowym atutem jest plac zabaw, boiska, parking. Postarajmy się, aby to urokliwe miejsce znów stało się atrakcyjne dla wszystkich! (D.Sz.)

Stopnie wodne w Łąkawcu- kliknij na film