Psary - gmina Trzebinia

Tamy Potockich w Psarach

tamypotockichFragment wspomnień Jana Traczyńskiego, wieloletniego (dziś już nieżyjącego), sołtysa Psar
W jakim celu zbudowano dziewięć tam na terenie Starej Wsi w Psarach, jedną obok kościoła, pięć między wzniesieniami w dolinie w kierunku cmentarza, 2 na wzgórzu i jedną pod Skotnicą. Jak wiadomo, że jeszcze nie bardzo były uregulowane rzeki, w wielu miejscach wybijały źródła, to już wystarczyło, w razie dużych opadów i burz to pogarszało. Od strony północnej to jest od Skotnicy i Niwek, gdzie jest najwyższy poziom 483 m n.p.m. i spływające wody szybkim strumieniem niszczyły niżej położone tereny a przy tym skromne chatki niżej położone i w czasie burz nanosiło dużo mułu.

Dlatego pod koniec dziewiętnastego wieku prawdopodobnie 1890 r. hrabina Potocka nakazała zbudować wymienione tamy, które zatrzymywały muły a rwąca woda traciła szybkość spadając z tam. Była to praca ciężka, bo w kamieniołomach szukano największego kamienia, a jego transport na miejsce budowy w tych czasach był bardzo trudny. Ale wówczas hrabiowie Potoccy chcieli zabezpieczyć Starą Wieś, bo mieli bliską siłę roboczą do kopalni rud galmanu i kopalni węgla w Sierszy. Obecnie pozostaje jeszcze sześć tam.( na Łąkawcu doliczyliśmy się..  8 tam, w tym jednej prawie całkowicie zasypanej TP).


"Psary, perła Ziemi Chrzanowskiej" - praca w zbiorach psarskiej biblioteki
Na podstawie rękopisów Jana Traczyńskiego przepisał Mieczysław Kempka
Warszawa, 2010-07-07