Psary - gmina Trzebinia

Łąkawiec w 2014 roku!

Projekt ŁąkawcaZ wielką satysfakcją informujemy mieszkańców Psar, że złożony przez gminę Trzebinia projekt Zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw "Łąkawiec" w Psarach został uznany za zgodny z Lokalną Strategią Rozwoju w zakresie "Odnowy i rozwoju wsi". Projekt uzyskał 22 punkty i otrzymał dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania "Parterstwo na Jurze". Celem projektu jest zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców, a w szczególności rozwój różnorodnych form turystyki i rekreacji. W projekcie wykorzystane są lokalne zasoby: walory środowiska naturalnego, jego malowniczość, bliskość boisk i placu zabaw, źródło  z czystą wodą oraz lokalną historię ze względu na XIX wieczne tamy Potockich. Projekt przyczyni się do pobudzenia aktywności mieszkańców i przybywających turystów, gdyż Łąkawiec stanie się atrakcyjnym miejscem rekreacyjnym, gdzie będą także organizowane imprezy plenerowe Stowarzyszenia Nasze Psary, Ochotniczej Straży Pożarnej i psarskiego oddziału Trzebińskiego Koła Pszczelarzy.
Zagospodarowanie Łąkawca bedzie przebiegało w II etapach. Realizacja I etapu została wyceniona na ponad 152 tysiace zł (dokładnie 152 437,17 zł), w tym prawie 100 tysięcy dofinansowania z LGD (dokładnie 99 146 zł).
Pierwszy etap, zaplanowany na rok 2014, obejmuje ( z wyłączeniem boiska i parkingu) następujące prace:
1. Wykonanie ścieżek rekreacyjnych i dojść z dekoracyjnego żwiru.
2. Wykonanie żwirowego placu wraz z paleniskiem i siedziskami.
3. Małą architekturę: ławki kamienne i biwakowe, stoły oraz kosze na śmieci.
4. Wykonanie deptaku i plaży.
5. Renowację tam wodnych i konserwację koryta rzeczki.
6. Oczyszczenie terenów zielonych, obsianie trawą.
Pierwszy etap projektu będzie realizowany w 2014 roku.
Bardzo się cieszymy, że nasze kilkuletnie starania zakończyły się sukcesem. Dziękujemy burmistrzowi Stanisławowi Szczurkowi, że od początku wspierał inicjatywę Stowarzyszenia Nasze Psary, bo bez niego nie miałaby szans powodzenia.

                                                                                                       Stowarzyszenie Nasze Psary

 

Więcej informacji w zakładce: Stopnie wodne w Łąkawcu   (D.Sz.)

Artykuł o Łąkawcu na stronie oficjalnej Urzędu Miasta Trzebinia - kliknij tutaj

Artykuł o Łąkawcu na stronie Głos24 - kliknij tutaj