Psary - gmina Trzebinia

W Psarach zagospodarują Łąkawiec

Gmina Trzebinia ogłosiła przetarg na realizację przedsięwzięcia obejmującego zagospodarowanie terenu wokół placu zabaw Łąkawiec w sołectwie Psary (zadanie I i II). Planowany zakres robót w ramach zadania I obejmie m. in.: wykonanie ścieżek rekreacyjnych, placu z kamiennymi siedziskami wraz z paleniskiem, deptaka, piaszczystej plaży, renowację ubezpieczeń wodnych, remont latarni parkowych z wymianą dotychczasowych opraw na oprawy typu LED, oczyszczenie terenów zielonych, konserwację cieku wodnego oraz montaż ławek kamiennych, ławek biwakowych i koszy na śmieci.

W ramach zadania II przewidziano natomiast m. in.: montaż ławek betonowych w formie amfiteatru, montaż konstrukcji mola i obsianie skarp trawą. ,,Celem projektu jest rozbudowa infrastruktury rekreacyjno wypoczynkowej sołectwa Psary, która ma w przyszłości służyć zarówno mieszkańcom naszego sołectwa jak i osobom z zewnątrz, które zawitają do nas w celach rekreacyjnych i turystycznych" – mówi Dorota Szydłowska ze Stowarzyszenia Nasze Psary, które zbiegało o realizację tego przedsięwzięcia. Firmy zainteresowane udziałem w przetargu na realizację przedsięwzięcia mogą składać swoje oferty w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta w Trzebini w terminie do 21 października 2013 roku do godz. 10.30. Szczegółowe informacje o przetargu są dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Trzebinia. (RS)

Artykuł ze strony: www.trzebinia.pl