Psary - gmina Trzebinia

W Psarach zrewitalizowano Łąkawiec

Staraniem Gminy Trzebinia w Sołectwie Psary gruntownie zrewitalizowano urokliwy teren rekreacyjny zwany Łąkawcem. Część zrealizowanych prac została dofinansowana ze środków finansowych Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Zakres prac związanych z zagospodarowaniem urokliwego Łąkawca w Psarach objął między innymi: renowację ubezpieczeń wodnych, remont latarni parkowych z wymianą dotychczasowych opraw oświetleniowych, oczyszczenie terenów zielonych, konserwację cieku wodnego, utworzenie plaży, wykonanie kamiennego grilla, ukształtowanie amfiteatru z siedziskami, montaż konstrukcji mola, ławek i koszy na śmieci oraz obsianie skarp trawą.

Realizacją zadania zajmowała się wyłoniona w postępowaniu przetargowym spółka KRISBUD z Trzebini. Całkowity koszt inwestycji wraz z dokumentacją projektową wyniósł ponad 203 tysiące złotych, a unijne dofinansowanie pozyskane na ten cel przez władze gminy wyniosło blisko 66 tysięcy złotych.

Z inicjatywą rewitalizacji Łąkawca wystąpiło Stowarzyszenie Nasze Psary.

- Chcemy, by ten piękny zakątek dobrze służył zarówno mieszkańcom naszej wsi jak i wszystkim innym osobom, które do Psar zawitają w celach rekreacyjnych bądź turystycznych. Już planujemy organizację w tym miejscu ciekawych imprez zarówno dla dzieci, młodzieży jak i dorosłych - mówią Dorota Szydłowska i Tomasz Piszczek ze Stowarzyszenia Nasze Psary. (RS)

Oficjalne otwarcie zrewitalizowanego Łąkawca nastąpi w sobotę 13 września 2014 roku w godzinach 15.00-22.00.

Fot.: Psarski Łąkawiec po rewitalizacji.