Psary - gmina Trzebinia

Psarska kapliczka z ciekawą historią

k1Na skrzyżowaniu ulicy Krótkiej z Leśną od zeszłego roku znajduje się kapliczka przydrożna z figurą Maryi. Jak się okazuje ma ona bardzo ciekawą i długą historię. Jak głosi napis umieszczony na jej postumencie ,, na tym miejscu przed II wojną światową znajdował się krzyż osadzony na glinianej podstawie. W 1939 r. uległ zniszczeniu. Krzyż został przez właścicieli posesji przechowany i wmurowany do postumentu obecnej kapliczki wykonanej w 2017 r. z figurą Matki Boskiej Niepokalanej. Kapliczka została poświęcona w 2017 r. przez obecnego proboszcza Parafii Psary.” To piękny przykład godny naśladowania w którym historia łączy się ze współczesnością zachowując pamięć przeszłych pokoleń. Kapliczkę włączyliśmy do ,,psarskiego szlaku kapliczek” którym wirtualnie można przespacerować się na naszej stronie.

k2