Psary - gmina Trzebinia

Tajemnica ,,Ostrej Góry" wyjaśniona

katasterPani Joanna M. Dziewulska przesłała nam fragment swej pracy pt. ,,Inwentarz dóbr Młoszowa, Dulowa i Karniowice w okręgu Wolnego Miasta Krakowa położonych" z 1839. Przedstawiamy jej fragment dotyczacy zabudowań folwarku Ostra Góra. Autorka twierdzi, że opis jest tak dokładny iż mozna by się pokusić o umieszczenie tam ( Ostra Góra ) tablicy na której odtworzono by istniejące tu kiedyś zabudowania . Oto ten bardzo ciekawy tekst napisany archaicznym polskim językiem. Pani Joannie M. Dziewulskiej z Uniwersytetu Jagielońskiego w Krakowie serdecznie dziękujemy za udostępnienie tego tekstu.

Folwark Ostra Góra

,,Składa się on z dwóch stodół i owczarni wraz z pomieszkaniem dla owczarza. W części pierwszej od wschodu, która jest cała murowana z kamienia, a ściany poprzeczne są fajermurami, jest sień, do której się wchodzi z obory. Z tych sieni na prawo są drzwi do izby, mieszkania owczarza, w tej jedno okno na obore ku zachodowi, a drugie na południe, piec do ogrzewania z blachą, drzwiczkami i rusztem, piec chlebowy z kominem, podłoga i powała, również drzwi i okna są dosyć dobre. Komin z tego pomieszkania jest wyprowadzony nad dach. Dach gontowy w dobrem dosyć stanie. Z tych sieni schody dosyć dobre prowadzą na górę, a pod niemi drugie do piwnicy murowanej, sklepionej. W tejże części dalej jest owczarnia, do której przechód ze sieni owczarza na lewo, a bramy dwie wielkie z obory. Z tą częscią zabudowania na lewo łączy się owczarnia druga, również murowana, tworząca część północną ku wschodowi ciągnąca się. W tej owczarni podobnież są dwie bramy z obory, także podbita gontem. Obie te owczarnie mają powałę z tarcic dobrą, okienka wszystkie sa opatrzone kratami żelaznymi, wewnątrz dla owiec są porządne drabiny i kozły. Do tej drugiej owczarni przytyka część trzecia zabudowania, stodoła, wzdłóż od północy ku połodniowi ciągnaca się, ściany podłużne ma z drzewa rzniętego, na podmurowaniu w słupach murowanych, a ściany poprzeczne całkiem murowane z fajermurami, poszyta strzechą z trzema szarami gontów od spodu. W stodole tej jest jedno boisko opatrzone wrotami i dwa sąsieki. Z obory jest osobny wchód do komórki, w której umieszczoną jest sieczkarnia żelazna, strzecha na tej stodole dosyć dobra. Druga stodoła równej wielkości jak pierwsza, nowa zupełnie, stoi względem pierwszej na zachód, w kierunku podobnym, pokryta strzechą, a od dołu trzema szarami gontów. Ma ściany podłużne z drzewa rzniętego na podmurowaniu, w słupach murowanych, sciany zaś poprzeczne, to jest południowa i północna, całe murowane z fajermurami. Takze i ta stodoła jest o jednym boisku i dwóch sąsiekach. Boisko jeszce nie ubite, a sąsiek północny niewyplantowany. Przy tej stodole jest spichlerz przy fajermurze południowym. Tak obu stodół jako i pierwszej owczarni, ściany porzeczne z fajermurami tworzą front całego zabudowania ku południowi. Pomiędzy stodołami zamyka dziedziniec mur od północy, a od południa tak między stodołami, jako i też między owczarnia pierwszą a stodołą srodkową, sztachety nad podmurowaniu, między filarami murowanymi, ozdoboionymi baniami garncarskiej roboty. W srodku tych sztachet są bramy, a nad tymi daszek. Całe to powyższe założenie znajduje się w stanie dobrym".