Psary - gmina Trzebinia

Psarzanie w Wojsku Polskim okresu II RP

Psarzanie w WP

19 X 1919 miało miejsce Święto Zjednoczenia Armii Polskiej. Było to symboliczne zamknięcie pierwszego okresu kształtowania się Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. W Krakowie przed Józefem Piłsudskim, Józefem Hallerem i Józefem Dowborem-Muśnickim przemaszerowały odziały wojska ubrane w różne mundury. Młoda armia stanęła już na początku swego istnienia przed ważnym sprawdzianem. Były to walki o kształt granic Rzeczpospolitej, w tym najgroźniejsza wojna polsko-bolszewicka. Dzięki wzorowemu wywiązaniu się ze swoich zadań w okresie walk o granice, żołnierz cieszył się w Polsce okresu dwudziestolecia międzywojennego wielkim szacunkiem.

Psarzanie w WP

Nie wiemy ilu wśród tych żołnierzy było Psarzan, wiemy natomiast że w całym dwudziestoleciu bardzo duża liczba mieszkańców naszej wsi odbywała służbę w Wojsku Polskim. Według konstytucji II RP obowiązek służby wojskowej był powszechny i dotyczył mężczyzn, którzy ukończyli 21 lat. Czas trwania służby wynosił 18 (piechota) do 27 (marynarka) miesięcy. Pod względem liczebności Siły Zbrojne RP zaliczały się do jednych z największych na świecie.

Armia oprócz funkcji czysto wojskowych spełniała wiele innych nie mniej ważnych zadań. Ponieważ jednostki nie były formowane na zasadzie terytorialnej , żołnierze poznawali różnie części kraju oraz spotykali się z różnymi grupami narodowymi i religijnymi. W wielu przypadkach była to jedyna możliwość kontaktu ze światem zewnętrznym. W wojsku niejednokrotnie spotykano się po raz pierwszy z zasadami higieny oraz pełnowartościowym wyżywieniem. Siły zbrojne stały się także największą szkołą w kraju. Wielu rekrutów trafiało tam jako analfabeci i podczas służby uczyli się czytać i pisać. W wojsku po raz pierwszy zapoznawano się z gazetą, książką i najnowszymi zdobyczami techniki jakim było kino i radio. 

Psarzanie w WPSiły Zbrojne, mimo niektórych błędów popełnianych w czasie ich rozwoju, stanęły na wysokości zadania i we wrześniu 1939 ruszyły do obrony kraju. W obliczu dwóch potężnych wrogów i bezczynności sojuszników nie dało się zwyciężyć. Natomiast należy pamiętać, że Polacy podjęli walkę, a z wyjątkiem fińskiej, armie pozostałych nowopowstałych państw (Czechosłowacja, Estonia, Litwa, Łotwa) nie oddały nawet strzału w stronę agresorów.

Jeśli dysponujecie jakimiś materiałami (zdjęcia, wspomnienia, pamiątki) z Sił Zbrojnych RP z okresu II RP prosimy o kontakt.

PM