Psary - gmina Trzebinia

Spotkanie mieszkańców Psar z burmistrzem Grzegorzem Żuradzkim

chodnik121 wrzesnia Stowarzyszenie Nasze Psary zorganizowało spotkanie z mieszkańcami Psar, na które zaproszony został burmistrz Grzegorz Żuradzki. Celem spotkania był omówienie tematów istotnych dla Psar, a monitorowanych od początku przez Stowarzyszenie Nasze Psary i radnego Tomasza Piszczka.

Najważniejszą dla nas sprawą było wyjaśnienie dalszych losów projektu budowy drogi krajowej o charakterze tranzytowym w pobliżu ulicy Granicznej. Burmistrz potwierdził swoje wcześniejsze stanowisko czyli wycofanie poparcia dla tego wariantu i podjęcie starań promujących wariant 3 jako najbardziej korzystny dla gminy. Burmistrz uważa, że Trzebinia powinna wziąć w swoje ręce rozwiązywani e problemów komunikacyjnych poprzez budowę dróg gminnych, pozyskiwanie zewnętrznych środków na ich realizację. Niestety, na skutek decyzji poprzednich włodarzy Trzebini, droga została zaakceptowana, znalazła się w planach zagospodarowania przestrzennego i nie można całkowicie wykluczyć jej powstania w przyszłości. Zapobiec temu może tylko konsekwentne stanowisko przyszłego burmistrza i jego działania zmierzające do tego, by budowa tej drogi przestała być opłacalna dla wszystkich zainteresowanych, aby wskazywać lepsze rozwiązania komunikacyjne.

Czytaj więcej...

Burmistrz Grzegorz Żuradzki oficjalnie przeciw ,,obwodnicy" wokół Psar!

Artykuł ze strony : www.tomaszpiszczek.blogspot.com  Bomba! Oddala się widmo promowanej przez poprzednią władzę ,,obwodnicy Trzebini”.

,,Po czynach go poznacie”, tak można by zatytułować ten post. Napiszę to wprost- BARDZO DZIĘKUJĘ BURMISTRZOWI GRZEGORZOWI ŻURADZKIEMU ZA ROZSĄDEK I DZIAŁANIE NA RZECZ DOBRA MIESZKANCÓW GMINY TRZEBINIA POPRZEZ PODJĘCIE DECYZJI O ZASTOPOWANIU POPARCIA DLA NIC NIE DAJĄCEJ GMINIE, A WRĘCZ DOCIĄŻAJĄCEJ JEJ CENTRUM DODATKOWYMI TYSIĄCAMI POJAZDÓW NA DOBĘ, DECYZJI POPRZEDNICH WŁADZ O POPARCIU SKRAJNIE SZKODLIWEGO WARIANTU ,,FAŁSZYWEJ OBWODNICY TRZEBINI” RUJNUJĄCEGO KOMUNIKACYJNIE NIE TYLKO SOŁECTWO PSARY, ALE RÓWNIEŻ SAMO MIASTO TRZEBINIA. W IMIENIU NASZYCH MIESZKAŃCÓW DZIĘKUJĘ!

To bardzo ważny pierwszy krok wykonany przez nowe władze naszej gminy dystansujące się od polityki poprzedników: burmistrza Adamczyka, wice Okoczuka (oficjalnie był przeciw 1 wariantowi, ale co zrobił, gdy dzierżył stery władzy, gdy Adamczyka zabrakło?) i wice Siemek, którzy na przekór tym, którzy słusznie protestowali (Psary, Dulowa, Karniowice, Wola Filipowska, Stara Wola, Paryż) przeciw dziwacznej lansowanej przez nich ,,obwodnicy Trzebini ”, która mogła przy swojej realizacji zalać część sołectw i centrum Trzebini tysiącami dodatkowych pojazdów na dobę.

Czytaj więcej...

Wariant nowej drogi krajowej oprotestowany przez mieszkańców gminy Krzeszowice

wariant drogi2Kolejne protesty mieszkańców wsi, w pobliżu ktorych ma przebiegać nowa droga krajowa łącząca A4 z Olkuszem. Są to mieszkańcy Woli Filipowskiej, Starej Woli i Paryża w gminie Krzeszowice. Jak słusznie zauważył jeden z komentujących, pora już, aby " burmistrz i radni przestali w końcu myśleć w kategoriach, co inwestycja przyniesie gminie, a zaczęli w kategorii co inwestycja przyniesie mieszkańcom. Konkretnym mieszkańcom. Tym z Woli Filipowskiej, z Paryża, ze Starej Woli".

Czytaj więcej...

Mizerne perspektywy dla Psar

093 października 2017 r. w Strażnicy OSP Dulowa odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia". Dotyczyły one również Psar. W projekcie ujęta jest budowa drogi krajowej przebiegającej przez Psary w 2 wariantach, przeciwko której protestuje 526 mieszkanców Psar. Innych projektów służących rozwojowi naszej wsi urzedniczki gminy Trzebinia nie przedstawiły. Przedstawiciele Stowarzyszenia Nasze Psary zadali konkretne pytania, dlaczego właściciele gruntów rolnych przy ulicy Granicznej, Ostra Góra i Łąkowej nie otrzymują pozwolenia na przekształcenie gruntów rolnych na działki budowlane, co sprzyjałoby rozwowi Psar, otrzymali odpowiedź, że nie ma na to zgody Dyrektora Regionalnej Ochrony Środowiska ze względu na obszary cenne przyrodniczo podlegające ochronie. Tymczasem na budowę drogi krajowej rujnującej Środowisko Przyrodnicze i Społeczne zgoda naszych włodarzy jest! Co na to RDOŚ? No, też się nie zgadza, ale to jakoś nikogo w UM Trzebini nie interesuje. Stowarzyszenie zgłosiło uwagi: zaprotestowało przeciwko budowie drogi, która jako tranzytowa tylko zaszkodzi naszej wsi nie dając nic w zamian (nie będzie węzłów, będziemy obwodnicą Krzeszowic) oraz zakazom dotyczącym rozwojowi budownictwa w Psarach. W tym planie na "nieokreślony czas" nie ma dla nas nic!!!

Czytaj więcej...

Odpowiedzi na petycje mieszkańców Psar w sprawie protestu wobec ,,łącznika" A4 z DK 94

LOGO2

Nasza walka przeciwko przyjęciu wariantów 1 i 2 planowanej drogi krajowej, która miałaby łączyć drogę  krajową 94 z autostradą A4, jako niezmiernie szkodliwej dla zarówno naszej wioski jak i całej gminy Trzebinia, wchodzi w decydującą fazę. Zarówno wariant 1 jak i 2 nie spełnia kryteriów ,,łącznika", gdyż nie łączy DK 94 z A4, jak to wynika ze specyfikacji projektu, tylko z DK 79 będąc tak naprawdę obwodnicą Krzeszowic, co przyznał burmistrz tego miasta podczas ostatniej Komisji Rozwoju RM Trzebinia.  Niestety Burmistrz Miasta Trzebinia Adam Adamczyk nie podziela nie tylko naszych, ale również zainteresowanych sołectw i osiedli z naszej gminy, argumentów za wariantem 3, który miałby zbawienne skutki dla rozładowania ruchu w centrum naszego miasta i w sołectwach pomimo coraz to nowych argumentów i przesłanek, które za jego przyjęciem sie pojawiają. Ważne dla mieszkańców Psar! W świetle informacji, których udzielił na ostatniej komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości dyrektor PZD Grzegorz Żuradzki, ta droga będzie prawdopodobnie przebiegać w odległości kilkudziesięciu metrów od zabudowań naszej miejscowości przy ulicy Granicznej i nie jest tu planowany  węzeł, który miałby umożliwiać włączenie się mieszkańców Psar do ruchu, a więc miedzy bajki możemy włożyć argumenty na rzecz szybszej o kilka minut jazdy w stronę Miechowa i Olkusza. Zostaje nam w Psarach rezerwat, smród, hałas, bród i przyszłe ubóstwo naszej miejscowości.

Czytaj więcej...