Psary - gmina Trzebinia

Wariant nowej drogi krajowej oprotestowany przez mieszkańców gminy Krzeszowice

wariant drogi2Kolejne protesty mieszkańców wsi, w pobliżu ktorych ma przebiegać nowa droga krajowa łącząca A4 z Olkuszem. Są to mieszkańcy Woli Filipowskiej, Starej Woli i Paryża w gminie Krzeszowice. Jak słusznie zauważył jeden z komentujących, pora już, aby " burmistrz i radni przestali w końcu myśleć w kategoriach, co inwestycja przyniesie gminie, a zaczęli w kategorii co inwestycja przyniesie mieszkańcom. Konkretnym mieszkańcom. Tym z Woli Filipowskiej, z Paryża, ze Starej Woli".

Czytaj więcej...

Mizerne perspektywy dla Psar

093 października 2017 r. w Strażnicy OSP Dulowa odbyły się konsultacje społeczne dotyczące projektu "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebinia". Dotyczyły one również Psar. W projekcie ujęta jest budowa drogi krajowej przebiegającej przez Psary w 2 wariantach, przeciwko której protestuje 526 mieszkanców Psar. Innych projektów służących rozwojowi naszej wsi urzedniczki gminy Trzebinia nie przedstawiły. Przedstawiciele Stowarzyszenia Nasze Psary zadali konkretne pytania, dlaczego właściciele gruntów rolnych przy ulicy Granicznej, Ostra Góra i Łąkowej nie otrzymują pozwolenia na przekształcenie gruntów rolnych na działki budowlane, co sprzyjałoby rozwowi Psar, otrzymali odpowiedź, że nie ma na to zgody Dyrektora Regionalnej Ochrony Środowiska ze względu na obszary cenne przyrodniczo podlegające ochronie. Tymczasem na budowę drogi krajowej rujnującej Środowisko Przyrodnicze i Społeczne zgoda naszych włodarzy jest! Co na to RDOŚ? No, też się nie zgadza, ale to jakoś nikogo w UM Trzebini nie interesuje. Stowarzyszenie zgłosiło uwagi: zaprotestowało przeciwko budowie drogi, która jako tranzytowa tylko zaszkodzi naszej wsi nie dając nic w zamian (nie będzie węzłów, będziemy obwodnicą Krzeszowic) oraz zakazom dotyczącym rozwojowi budownictwa w Psarach. W tym planie na "nieokreślony czas" nie ma dla nas nic!!!

Czytaj więcej...

Odpowiedzi na petycje mieszkańców Psar w sprawie protestu wobec ,,łącznika" A4 z DK 94

LOGO2

Nasza walka przeciwko przyjęciu wariantów 1 i 2 planowanej drogi krajowej, która miałaby łączyć drogę  krajową 94 z autostradą A4, jako niezmiernie szkodliwej dla zarówno naszej wioski jak i całej gminy Trzebinia, wchodzi w decydującą fazę. Zarówno wariant 1 jak i 2 nie spełnia kryteriów ,,łącznika", gdyż nie łączy DK 94 z A4, jak to wynika ze specyfikacji projektu, tylko z DK 79 będąc tak naprawdę obwodnicą Krzeszowic, co przyznał burmistrz tego miasta podczas ostatniej Komisji Rozwoju RM Trzebinia.  Niestety Burmistrz Miasta Trzebinia Adam Adamczyk nie podziela nie tylko naszych, ale również zainteresowanych sołectw i osiedli z naszej gminy, argumentów za wariantem 3, który miałby zbawienne skutki dla rozładowania ruchu w centrum naszego miasta i w sołectwach pomimo coraz to nowych argumentów i przesłanek, które za jego przyjęciem sie pojawiają. Ważne dla mieszkańców Psar! W świetle informacji, których udzielił na ostatniej komisji Rozwoju Gospodarczego i Przedsiębiorczości dyrektor PZD Grzegorz Żuradzki, ta droga będzie prawdopodobnie przebiegać w odległości kilkudziesięciu metrów od zabudowań naszej miejscowości przy ulicy Granicznej i nie jest tu planowany  węzeł, który miałby umożliwiać włączenie się mieszkańców Psar do ruchu, a więc miedzy bajki możemy włożyć argumenty na rzecz szybszej o kilka minut jazdy w stronę Miechowa i Olkusza. Zostaje nam w Psarach rezerwat, smród, hałas, bród i przyszłe ubóstwo naszej miejscowości.

Czytaj więcej...

Problem drogi wokół Psar na posiedzeniu komisji rozwoju- 29.08.2017

29 sierpnia odbyło się posiedzenie komisji rozwoju gospodarczego i przedsiębiorczości, w którym wzięli udział zainteresowani radni również spoza komisji, burmistrz Krzeszowic Wacław Gregorczyk, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Grzegorz Żuradzki, przedstawiciele Stowarzyszenia Nasze Psary i Stowarzyszenia Razem w Przyszłość, sołtysi i przewodniczący rad osiedlowych oraz inni mieszkańcy gminy Trzebinia.
Celem spotkania było zajęcie przez komisję stanowiska w sprawie projektowanej budowy drogi krajowej łączącej DK94 i A4, a konkretnie zarekomendowanie wariantu najkorzystniejszego dla naszej gminy. Temat znany był już wcześniej wielu uczestnikom spotkania w związku z prezentacją Stowarzyszenia Nasze Psary na ostatniej sesji. Po przedstawieniu przez przewodniczącego Stefana Adamczyka 3 wariantów drogi burmistrz Krzeszowic zaprezentował swoje stanowisko. Dla Krzeszowic najlepszym rozwiązaniem jest wariant 1, co nie powinno nikogo dziwić, ponieważ w ten sposób Krzeszowice wyprowadzą od siebie ciężki ruch samochodowy i zepchną go na Dulową, Karniowice, a przede wszystkim Psary. Przeciwko takiemu rozwiązaniu konsekwentnie protestowało Stowarzyszenie Nasze Psary, przedstawiając argumenty za wyborem 3 wariantu. Wiceprzewodnicząca Dorota Szydłowska zapytała wprost: Jaki interes ma w tym Trzebinia?

Czytaj więcej...

Prezentacja Stowarzyszenia Nasze Psary na sesji Rady Miasta 28.07.2017

128.07.2017 na XXXV sesji Rady Miasta Trzebinia przedstawiciele Stowarzyszenia Nasze Psary: prezes Tomasz Piszczek i wiceprezes Dorota Szydłowska przedstawili radnym prezentacje dotyczącą projektu połączenia drogowego pomiędzy DK 94 i A4. Wystąpienie to było konieczne ponieważ większość radnych nie posiadała dotychczas żadnej informacji na ten temat. Również mieszkańcy centrum Trzebini oraz sołectw, w których w przypadku wybrania promowanego przez Włodarza Trzebini wariantu 1 jak i wariantu 2- jedynych tak naprawdę branych pod uwagę przez inwestora Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, zostaną zajeżdżeni tysiącami dodatkowych pojazdów na dobę. W imię czego?

Nasza prezentacja na XXXV Sesji Rady Miasta Trzebinia. Część pierwsza- oglądaj od 22 minuty.  Część druga- oglądaj od początku.

Czytaj więcej...